Gratis verzending bij bestellingen van meer dan €65

Word lid van onze Facebook-gemeenschap

Synthetisch en natuurlijk afgeleide cannabinoïden

Synthetisch en natuurlijk afgeleide cannabinoïden

Het eerste is een algemeen laag cannabinoïdegehalte in verhouding tot het drooggewicht. Aangezien het gemiddelde cannabidiolgehalte in industriële hennep (door de EU gecertificeerde genetica) slechts ongeveer 2 tot 4 % bedraagt en het aandeel van de lagere cannabinoïden ongeveer 0 tot 1 %, moeten fabrikanten grootschalige extractiemethoden gebruiken om extracten te produceren. Door deze beperking zijn sommige fabrikanten op zoek gegaan naar alternatieve methoden om deze cannabinoïden te produceren, vooral voor die welke in de laagste concentraties aanwezig zijn (CBN, CBC, enz.).

Het tweede probleem is de aanwezigheid van THC. Vanwege de status van THC als geregistreerde stof, moeten fabrikanten uitzoeken hoe zij CBD-extracten kunnen produceren met een THC-gehalte dat aan de regels voldoet. Deze uitdaging heeft ertoe geleid dat fabrikanten alternatieve methoden zijn gaan gebruiken, via nieuwe technologieën, eenvoudige verdunning of chemische modificatie, om extracten onder de THC-drempel te produceren.

Terwijl fabrikanten ernaar streven deze extracten legaal en tegen lagere kosten te produceren, blijven consumenten in het ongewisse over wat er achter de schermen gebeurt. Hoewel de meeste consumenten ervan uitgaan dat zij producten kopen die cannabinoïden bevatten die van nature voorkomen in industriële hennep, komt het vaak voor dat veel van deze producten cannabinoïden bevatten die na extractie kunstmatig zijn geproduceerd of chemisch zijn veranderd uit industriële hennepderivaten.

Daarom moet de industrie verantwoording afleggen aan de consument en een duidelijk onderscheid maken tussen cannabinoïden die van nature in hennep voorkomen en cannabinoïden die opzettelijk chemisch zijn veranderd, waaronder synthetische cannabinoïden.

NATUURLIJK VOORKOMENDE CANNABINOÏDEN

Industriële hennep levert een biomassa op die gemiddeld 2 tot 4 % cannabinoïden per droog gewicht bevat, waarvan het grootste deel CBD is. Een andere belangrijke cannabinoïde met vaak relatief hoge concentraties is THC, dat wettelijk onder de 0,2% per gewicht moet blijven.

Naast CBD en THC zijn er ook minder belangrijke cannabinoïden, die meestal in relatief lage concentraties aanwezig zijn (< 1 %). Tot de geïdentificeerde minder belangrijke cannabinoïden behoren CBG, CBN en CBC.

Veel van deze cannabinoïden zijn verwant in hun natuurlijke syntheseproces. Wanneer THC bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan licht en warmte, wordt het omgezet in CBN. Dit is een proces dat na verloop van tijd op natuurlijke wijze plaatsvindt in de plant in het hennepveld als de THC begint af te breken. Sommige fabrikanten hebben echter opzettelijk misbruik gemaakt van dit natuurlijke proces om de THC-regelgeving te omzeilen.

CANNABINOÏDEN DIE OPZETTELIJK CHEMISCH ZIJN GEMODIFICEERD

In de CBD-industrie is het een grote uitdaging om de THC-niveaus binnen de wettelijke grenzen te houden, omdat producenten niet over de technologie of expertise beschikken om THC te verwijderen. In plaats van zuivering of scheiding hebben de meeste verwerkers hun extracten "gekookt" om de THC chemisch om te zetten.

En zo werkt het: Door het hennep extract bloot te stellen aan hitte en zuurstof, wordt de THC chemisch omgezet. Het "koken" van hennep extracten is een methode die in de industrie gebruikt wordt om de niet-conforme THC in CBD olie chemisch te veranderen en om te zetten in het cannabinoïde derivaat CBN.

Dit proces zou geen extractie of zuivering genoemd moeten worden, maar eerder een chemische reactie. Niet alleen wordt de THC aan dit proces onderworpen, maar het hele extract wordt "gekookt", wat betekent dat deze reactie waarschijnlijk andere cannabinoïden en moleculen in het extract aantast. Dit is problematisch omdat fabrikanten deze processen niet bekendmaken aan consumenten.

Cannabinoïden die na extractie chemisch veranderd zijn, mogen niet als "van hennep afgeleid" geëtiketteerd worden. Hoewel de precursormoleculen afkomstig kunnen zijn van industriële hennep, is het eindproduct geproduceerd via een ander chemisch proces en consumenten moeten zich hiervan bewust zijn.

DE GEVAREN VAN SYNTHETISCHE CANNABINOÏDEN

Naast de chemische verandering van cannabinoïden zoals THC is er nog een andere onnatuurlijke methode om cannabinoïden te produceren, namelijk de productie van synthetische cannabinoïden. Synthetische cannabinoïden zijn het tegenovergestelde van natuurlijk verkregen cannabinoïden, omdat ze in een laboratorium worden geproduceerd. Hoewel er op zich niets mis is met de productie van synthetische cannabinoïden, ligt het probleem in het bewustzijn van de consument en het gebrek aan klinische tests. Klanten moeten worden geïnformeerd wanneer zij synthetische cannabinoïden consumeren en het is de verantwoordelijkheid van de fabrikanten om dit op transparante wijze te presenteren.

De risico's van het gebruik van synthetisch geproduceerde verbindingen zijn goed gedocumenteerd in de farmaceutische wereld, maar ze zijn ook goed gedocumenteerd in de cannabinoïdenindustrie. De meest beruchte synthetische cannabinoïden zijn K2 en Spice, psychoactieve synthetische cannabinoïden die bekend werden om hun schadelijke effecten op de gezondheid voordat ze werden verboden.

De synthetische productie van cannabinoïden zonder volledige karakterisering van het afgewerkte extract is ook riskant. Een natuurlijk extract van de industriële hennepplant bevat één enantiomeer van THC (- delta 9 THC), terwijl een synthetisch geproduceerd extract zowel de + als de - enantiomeer bevat. Aangezien de synthetische vorm niet in de natuur voorkomt, kan deze op unieke en potentieel schadelijke wijze met het menselijk lichaam interageren. Daarom moeten fabrikanten vermelden of zij al dan niet synthetische cannabinoïden gebruiken.

De reden waarom synthetische verbindingen potentieel gevaarlijk zijn, is dat "het menselijk lichaam niet is uitgerust met de noodzakelijke hulpmiddelen om synthetische cannabinoïden te metaboliseren". Door synthese geproduceerde nieuwe cannabinoïde moleculen zijn chemisch heel anders dan hun natuurlijke tegenhangers. Dit betekent dat het menselijk lichaam niet over de juiste enzymen beschikt om ze af te breken, wat zeer gevaarlijk zou kunnen zijn.

Er zijn talrijke rapporten en studies geweest over negatieve gezondheidseffecten van synthetische cannabinoïden in CBD-producten op de markt. Deze studie onderzoekt meer dan 50 gevallen in verband met een CBD-product in de VS dat een synthetische cannabinoïde bevatte. Dit rapport analyseert het geval waarin een epileptisch kind werd vergiftigd door een CBD-product dat een synthetische cannabinoïde bevatte. In beide gevallen wisten de consumenten niet dat de producten die ze kochten synthetische bestanddelen bevatten.

DUTCH GREEN ALTERNATIVE HOUDT HET NATUURLIJK
Bij Dutch Green Alternative gebruiken wij nooit synthetische verbindingen of processen om onze cannabinoïden chemisch te veranderen. Wij geloven in het belang van het extraheren en zuiveren van de natuurlijk voorkomende verbindingen in industriële hennep en het verwijderen van onzuiverheden en THC door wetenschappelijke scheiding, niet door chemische modificatie.

Ons proces wordt uitgevoerd zonder extreme temperaturen of druk. Het extraheren en zuiveren van onze oliën bij zachte temperaturen zorgt voor minimale afbraak en schade aan de natuurlijke cannabinoïden en terpenen.

Consumenten hoeven zich niet af te vragen of hun CBD daadwerkelijk afkomstig is van industriële hennep. Daarom handhaven wij de integriteit van onze van hennep afgeleide cannabinoïden. Wij vinden dat iedereen toegang verdient tot veilige, traceerbare, hoogwaardige en natuurlijk afgeleide cannabinoïden.

Beschouw dit als een openbare aankondiging voor consumenten van CBD. Iedere consument heeft immers het recht te weten wat hij in zijn lichaam stopt. Als industrieleiders is het onze plicht om CBD voor consumenten te demystificeren.

 

Deel de post:

Meer blogs