Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Zijn de CBD producten van Dutch Green Alternative organisch?

Ja, helemaal! De hennepteelt is 100% organisch zonder toevoegingen van bijvoorbeeld pesticiden of andere groeimiddelen. Onze producten worden daar vanzelfsprekend op getest voordat we ze de markt op brengen.

Zijn de producten van Dutch Green Alternative getest?

Absoluut. Onze producten worden op geen enkele manier verkocht zoder dat ze uitvoerig getest zijn.

– Cannabinoïden;
– Aanwezig terpenes;
– Pesticiden (bestrijdingsmiddelen);
– Mycotoxine (schimmelgifstoffen);
– Zware metalen.
– Cannabinoïden;
– Shigella;
– E-coli;
– Salmonella;
– Yersinia;
– Aflatoxine B.

Wat is de houdbaarheid van de CBD-olie?

We adviseren om de CBD Olie op een koele en droge plek te bewaren. Op deze manier is het zeker een jaar houdbaar. Het kan zijn dat de olie op een gegeven moment wat hard aan voelt. Mocht dit het geval zijn, warm het op in de handen of houdt het onder een warme kraan. Vergeet niet goed te schudden voor gebruik.

CBDa is dat hetzelfde als CBD?

Nee. CBDa is de rauwe voorloper van CBD. Er moet nog veel meer onderzoek worden gedaan naar CBDa om te ontdekken wat het wel en niet kan doen, hoewel initiële resultaten wel een aantal nuttige effecten laten zien. Sommige CBD oliën en of pasta’s bevatten zowel CBD-A als CBD.

Word ik high of stoned van de CBD-pasta / cbd-olie?

Nee, absoluut niet. Het is onmogelijk om high of stoned te worden bij CBD olie. Ook niet als u het zeer regelmatig of veelvuldig gebruikt.

Is CBD legaal?

In Nederland is zowel CBD pasta als CBD olie 100% legaal. Ook in de meeste Europese landen is CBD pasta en CBD olie legaal. Dit komt omdat de CBD pasta en CBD olie vervaardigd wordt uit industiële hennep planten en bevat een te verwaarloosbare hoeveelheid THC.

Zijn er bijwerkingen te verwachten?

Op dit moment zijn er nog geen bijwerkingen bekend. Bij bepaalde chemo therapieën wordt CBD afgeraden door de artsen.

Kan ik verslaafd raken?

Nee, zeker niet. CBD olie bevat geen verslavende bestandsdelen.

Klachten

Stress

Er zijn diverse onderzoeken die inmiddels al hebben aangetoond dat CBD een kalmerend effect heeft. In 2015 is er onderzoek gedaan naar het effect van CBD bij depressief gemodificeerde muizen. Een belangrijk symptoom van depressie is het ervaren van veel stress. Een deel van de muizen kreeg CBD toegediend en binnen 30 minuten na het toedienen van het middel verlaagde hun hyperactiviteit. Stress gaat vaak samen met een innerlijke hyperactief gevoel van binnen. De muizen werden dus kalmer.

Moeizaam Slapen

CBD is een bestandsdeel dat aanwezig is in de cannabisplant. Een andere werkzame stof in de plant is THC. Beide stoffen staan bekend om hun heilzame werking. Echter heeft THC ook een psychoactief effect, CBD heeft dat effect niet. THC is illegaal en vanwege deze reden worden er hennepplanten gekweekt die een hoog CBD gehalte hebben. Van deze hennepplanten wordt CBD olie gemaakt.

CBD kan een gunstig effect hebben bij slaapproblemen. Niet alleen kan het helpen bij het in slaap vallen, het heeft ook invloed op de slaapcyclus. De slaap bestaat uit een cyclus van fases. CBD olie verhoogt de derde slaapfase, dit is de fase waarin men zich in een diepe slaap bevindt. Deze fase is waarschijnlijk de meest belangrijke slaapfase waar mensen met een slaapstoornis last van hebben. Tevens vermindert CBD de duur van de REM slaap, dit is een lichte slaapfase waarin gedroomd wordt. Door de duur van de REM slaap te verminderen, droomt men minder, verbetert het geheugen en kan het symptomen van depressie verminderen.

Zenuwverlichting

CBD heeft een werking op de cannabinoïdenreceptoren in het lichaam. De stof kan de natuurlijke reactie van het lichaam op pijn, stress en angst op het zenuwstelsel activeren en bevorderen. De werking van CBD kan ervoor zorgen dat ontstekingen verminderen en dat de pijn wordt genegeerd, de pijn is er dus nog wel maar het lichaam heeft er geen aandacht voor. Belangrijk is het om te weten dat het niet bij iedereen werkt, maar baat het niet, dan schaadt het ook zeker niet.

Uit Israëlisch onderzoek is gebleken dat medicinale cannabis (zowel CBD als THC) pijn vermindert en de kwaliteit van leven van de patiënten verbetert. Er werden 274 patiënten behandeld die veel pijn ervaren. Na zes maanden medicinale cannabis te hebben gebruikt, was de gemiddelde pijnsymptoomwaardering gedaald van 83,3 naar 75,0. Tevens nam het medicijngebruik met 44% af.

Zenuwpijn komt ook regelmatig voor bij kanker, de hardnekkige en ernstige pijn is vaak niet goed te behandelen met medicatie. Paclitaxel bijvoorbeeld is een medicijn dat vaak bij kanker wordt toegediend, een bijwerking kan zenuwbeschadiging zijn. Uit onderzoek bij proefdieren is gebleken dat de zenuwpijn, veroorzaakt door dat medicijn, verminderde bij het toedienen van CBD.

Angst

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de werking van CBD bij angst. Zo blijkt uit Braziliaans onderzoek uit 2011 dat CBD verlichting kan bieden bij mensen met een sociale angststoornis. Uit ander onderzoek, dat eveneens stamt uit 2011, blijkt dat CBD ook de angst vermindert bij mensen die moeten spreken in het openbaar.

In 2009 werd onderzoek uitgevoerd waarbij proefpersonen moesten kijken naar foto’s van angstige gezichtsuitdrukkingen. De proefpersonen deden dit op drie momenten: met THC, met CBD of met een placebo. Uit het onderzoek kwam naar voren dat proefpersonen met CBD minder angstig reageerden op de foto’s in vergelijking met THC of een placebo. Wanneer ze THC toegediend hadden gekregen, reageerden ze juist angstiger op de foto’s.

Deze onderzoeken steunen dus de theorie dat CBD de angst kan remmen. THC heeft een psychoactief effect, wat kan zorgen voor angstgevoelens. Mede vanwege deze reden wordt vaak aangeraden om THC olie te combineren met CBD olie, om de angst te verminderen die THC kan opwekken.

Artrose/Reuma

Niet alleen kan CBD olie de gewrichtspijnen bestrijden, maar door het verlichten van de pijn krijgen patiënten ook meer bewegingsvrijheid. Veel patiënten met artrose worden door de pijn die ze ervaren in hun gewrichten beperkt in hun dagelijkse bezigheden. Door deze beperkingen neemt de kwaliteit van het leven af voor veel artrosepatiënten. In Canada wordt er relatief veel gebruik gemaakt van medicinale cannabis om de symptomen van artrose te verlichten. Er wordt gebruik gemaakt van THC om de pijn te reduceren, echter is THC olie niet legaal verkrijgbaar in Nederland. Een alternatief is dan het gebruik van CBD olie. Helaas is er nog geen onderzoek gedaan naar de werking van CBD bij artrose. Echter is er wel uit diverse onderzoeken gebleken dat CBD een pijn reducerende en ontstekingsremmende werking heeft bij diverse lichamelijke klachten. In dat opzicht is het zeer aannemelijk dat CBD olie ook een positieve werking zal hebben bij artrose.

Hoge bloeddruk

Tot op heden is er nog geen specifiek onderzoek gedaan naar de werking van CBD bij een hoge bloeddruk. Uit andere onderzoeken is wel gebleken dat CBD olie kan helpen om de gezondheid van hart- en bloedvaten te verbeteren, doordat het antioxidante processen stimuleert. CBD kan de aderen verwijden en dat kan zorgen voor een bloeddrukverlagend effect. De werkzame stof van de hennepplant helpt het het hart- en vaatstelsel soepel houden.

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat activering van de endocannabinoïdereceptor GPR18 door CBD een bloeddrukverlaging veroorzaakte bij ratten. CBD werkt samen met het natuurlijke endocannabinoïdensysteem in het lichaam, hierdoor kan het een positief effect hebben op de bloeddruk.

CBD olie in overleg met arts

Als u medicatie gebruikt voor de bloeddruk en u overweegt om daarnaast ook gebruik te maken van CBD olie, dan raden we aan om dit eerst te overleggen met uw arts. Zowel de medicatie als de CBD olie heeft een bloeddrukverlagend effect en wanneer beide worden ingenomen, kan dat een dubbelop werken. Met name voor mensen met hartproblemen kan een dubbele verlaging van de bloeddruk gevaarlijk zijn. Het is raadzaam om regelmatig de bloeddruk te laten controleren als u CBD olie gebruikt.

ADD/ADHD

Hyperactief gedrag en een verminderde concentratie kunnen erg belemmerende factoren zijn in het dagelijks leven. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor de omgeving. Veel mensen die AD(H)D hebben, gebruiken Ritalin of soortgelijke medicatie. Echter heeft de medicatie vaak ook vervelende bijwerkingen, zoals slaapproblemen en een verminderde eetlust. Een alternatief kan het gebruik van CBD olie zijn. AD(H)D is namelijk een stoornis waarbij er sprake is van een neurologische dysfunctie. Het cortisol niveau ligt te hoog en het dopamine niveau ligt te laag, er is een onbalans. CBD kan helpen om deze niveaus weer in balans te krijgen. De CBD olie heeft een positief effect op het cortisol en dopamine niveau en dat kan er toe leiden dat de symptomen bij AD(H)D verminderen. Echter, wees u er wel bewust van dat CBD olie, net als alle andere medicatie, niet altijd bij iedereen het gewenste effect heeft. Daarentegen is het grote voordeel van CBD olie dat er geen of nauwelijks bijwerkingen bekend zijn, waardoor het middel zonder risico’s uitgeprobeerd kan worden.

Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische aandoening, waarbij er sprake is van een ontstoken spijsverteringskanaal. De ziekte gaat vaak gepaard met diarree, buikpijn, vermoeidheid en gewichtsverlies. Er is nog geen medicijn gevonden dat de ziekte kan genezen, behandeling richt zich met name op het verlichten van de symptomen. Medicatie geeft helaas niet altijd het gewenste effect. Het gebruik van CBD olie kan helpen om de klachten die gepaard gaan met de ziekte van Crohn te verminderen.

CBD en de ziekte van Crohn

Uit verscheidene wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat CBD een remmende werking kan hebben bij ontstekingen en pijnen. Specifiek onderzoek naar de werking van CBD bij de ziekte van Crohn is tot op heden nog niet gedaan. Echter zijn er wel onderzoeken gedaan naar de werking van wietolie bij deze ziekte. Wietolie bevat zowel THC als CBD, vanwege het THC percentage is wietolie niet legaal verkrijgbaar in Nederland.

Uit Israëlisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat cannabis een ontstekingsremmend effect heeft bij de ziekte van Crohn. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 21 patiënten met ernstige symptomen die niet reageerden op andere behandelingen. Elf patiënten kregen tweemaal per dag cannabis toegediend, de overige patiënten werden behandeld met een placebo. Na een behandeling van acht weken, bleek dat bij vijf patiënten die cannabis innamen, de symptomen helemaal waren verdwenen en bij 90% van de gevallen werd een klinische respons gemeten. Bij de placebogroep liet één patiënt een herstel zien en werd er een klinische respons van 40% gemeten.