Synthetisch en natuurlijk afgeleide cannabinoïden

Het eerste is een over het algemeen laag cannabinoïdegehalte in verhouding tot het drooggewicht. Aangezien het gemiddelde cannabidiolgehalte in industriële hennep (genetica met EU-certificaat) slechts ongeveer 2 tot 4 % bedraagt en het aandeel van lagere cannabinoïden ongeveer 0 tot 1 % bedraagt, moeten fabrikanten grootschalige extractiemethoden gebruiken om extracten te produceren. Deze beperking heeft sommige fabrikanten ertoe gebracht uit te kijken naar alternatieve methoden om deze cannabinoïden te produceren, vooral voor die welke in de laagste concentraties aanwezig zijn (CBN, CBC, enz.).

Het tweede probleem is de aanwezigheid van THC. Vanwege de status van THC als geregistreerde stof, moeten fabrikanten uitzoeken hoe ze CBD-extracten kunnen produceren met een THC-gehalte dat aan de regels voldoet. Deze uitdaging heeft de producenten ertoe gebracht alternatieve methoden te gebruiken, via nieuwe technologieën, eenvoudige verdunning of chemische modificatie, om extracten te produceren die onder de THC-drempel blijven.

Terwijl de fabrikanten ernaar streven deze extracten legaal en tegen lagere kosten te produceren, blijven de consumenten in het ongewisse over wat er achter de schermen gebeurt. Hoewel de meeste consumenten ervan uitgaan dat zij producten kopen die cannabinoïden bevatten die van nature in industriële hennep voorkomen, is het zeer gebruikelijk dat veel van deze producten cannabinoïden bevatten die na extractie kunstmatig zijn geproduceerd of chemisch zijn gewijzigd uit industriële hennepderivaten.

Daarom moet de industrie verantwoording afleggen aan de consument en een duidelijk onderscheid maken tussen cannabinoïden die van nature in hennep voorkomen en cannabinoïden die opzettelijk chemisch zijn gewijzigd, waaronder synthetische cannabinoïden.

NATUURLIJK VOORKOMENDE CANNABINOÏDEN

Industriële hennep levert een biomassa op die gemiddeld 2 tot 4 % cannabinoïden per droog gewicht bevat, waarvan het grootste deel CBD is. Een andere belangrijke cannabinoïde die vaak relatief hoge concentraties heeft, is THC, dat volgens de wet minder dan 0,2 gewichtsprocent mag bevatten.

Naast CBD en THC zijn er ook minder belangrijke cannabinoïden, die gewoonlijk in betrekkelijk lage concentraties aanwezig zijn (< 1 %). Tot de minder belangrijke cannabinoïden die zijn geïdentificeerd behoren CBG, CBN en CBC.

Veel van deze cannabinoïden zijn verwant in hun natuurlijke syntheseproces. Wanneer THC bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan licht en warmte, wordt het omgezet in CBN. Dit is een proces dat na verloop van tijd op natuurlijke wijze in de plant in het hennepveld plaatsvindt, wanneer de THC begint af te breken. Sommige fabrikanten hebben echter opzettelijk gebruik gemaakt van dit natuurlijke proces om de THC-regelgeving te omzeilen.

CANNABINOÏDEN DIE OPZETTELIJK CHEMISCH GEMODIFICEERD ZIJN

In de CBD-industrie is het een grote uitdaging om het THC-gehalte binnen de wettelijke grenzen te houden, aangezien de producenten niet over de technologie of knowhow beschikken om THC te verwijderen. In plaats van zuivering of scheiding zijn de meeste verwerkers overgegaan tot het "koken" van hun extracten om de THC chemisch om te zetten.

En dit is hoe het werkt: Door het hennep extract bloot te stellen aan hitte en zuurstof, wordt de THC chemisch getransformeerd. Het "koken" van hennep-extracten is een in de industrie gebruikte methode om de niet-conforme THC in CBD-olie chemisch te wijzigen en om te zetten in het cannabinoïde-derivaat CBN.

Dit proces mag geen extractie of zuivering worden genoemd, maar is eerder een chemische reactie. Niet alleen de THC wordt aan dit proces onderworpen, maar het gehele extract wordt "gekookt", wat betekent dat deze reactie waarschijnlijk ook andere cannabinoïden en moleculen in het extract zal aantasten. Dit is problematisch omdat de fabrikanten deze procédés niet bekendmaken aan de consument.

Cannabinoïden die na extractie chemisch zijn gewijzigd, mogen niet worden geëtiketteerd als "afkomstig van hennep". Hoewel de precursormoleculen afkomstig kunnen zijn van industriële hennep, is het eindproduct vervaardigd via een ander chemisch proces en de consumenten moeten zich hiervan bewust zijn.

DE GEVAREN VAN SYNTHETISCHE CANNABINOÏDEN

Naast de chemische verandering van cannabinoïden zoals THC, is er nog een andere onnatuurlijke methode om cannabinoïden te produceren, namelijk de productie van synthetische cannabinoïden. Synthetische cannabinoïden zijn het tegenovergestelde van op natuurlijke wijze verkregen cannabinoïden, omdat zij in een laboratorium worden geproduceerd. Hoewel er op zich niets mis is met de productie van synthetische cannabinoïden, ligt het probleem in het bewustzijn van de consument en het gebrek aan klinische tests. Klanten moeten worden geïnformeerd wanneer zij synthetische cannabinoïden consumeren en het is de verantwoordelijkheid van de fabrikanten om dit op transparante wijze te presenteren.

De risico's van het gebruik van synthetisch geproduceerde verbindingen zijn goed gedocumenteerd in de farmaceutische wereld, maar ze zijn ook goed gedocumenteerd in de cannabinoïdenindustrie. De beruchtste synthetische cannabinoïden zijn K2 en Spice, dit zijn psychoactieve synthetische cannabinoïden die bekend werden om hun nadelige gevolgen voor de gezondheid voordat zij werden verboden.

Ook de synthetische productie van cannabinoïden zonder volledige karakterisering van het afgewerkte extract is riskant. Een natuurlijk extract van de industriële hennepplant bevat één enantiomeer van THC (- delta 9 THC), terwijl een synthetisch geproduceerd extract zowel de + als de - enantiomeer bevat. Aangezien de synthetische vorm niet in de natuur voorkomt, kan er een wisselwerking met het menselijk lichaam ontstaan die uniek en mogelijk schadelijk is. Om deze reden moeten fabrikanten bekendmaken of zij al dan niet synthetische cannabinoïden gebruiken.

De reden waarom synthetische verbindingen potentieel gevaarlijk zijn, is dat "het menselijk lichaam niet is uitgerust met de nodige instrumenten om synthetische cannabinoïden te metaboliseren". Door synthese geproduceerde nieuwe cannabinoïdemoleculen verschillen chemisch sterk van hun op natuurlijke wijze verkregen tegenhangers. Dit betekent dat het menselijk lichaam niet over de juiste enzymen beschikt om ze af te breken, wat zeer gevaarlijk kan zijn.

Er zijn talrijke rapporten en studies over negatieve gezondheidseffecten van synthetische cannabinoïden in CBD-producten op de markt. In deze studie worden meer dan 50 gevallen onderzocht die in verband worden gebracht met een CBD-product in de VS dat een synthetische cannabinoïde bevatte. In dit verslag wordt het geval geanalyseerd waarin een epileptisch kind werd vergiftigd door een CBD-product dat een synthetische cannabinoïde bevatte. In beide gevallen wisten de consumenten niet dat de producten die zij kochten synthetische verbindingen bevatten.

NEDERLANDS GROEN ALTERNATIEF HOUDT HET NATUURLIJK
Bij Dutch Green Alternative gebruiken we nooit synthetische verbindingen of processen om onze cannabinoïden chemisch te veranderen. Wij geloven in het belang van het extraheren en zuiveren van de natuurlijk voorkomende verbindingen in industriële hennep en het verwijderen van onzuiverheden en THC door wetenschappelijke scheiding, niet door chemische modificatie.

Ons proces wordt uitgevoerd zonder extreme temperaturen of druk. Het extraheren en zuiveren van onze oliën bij lage temperaturen zorgt voor minimale degradatie en beschadiging van de natuurlijke cannabinoïden en terpenen.

Consumenten zouden zich niet moeten hoeven afvragen of hun CBD al dan niet afkomstig is van industriële hennep. Daarom houden wij de integriteit van onze van hennep afgeleide cannabinoïden hoog. Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot veilige, traceerbare, hoogwaardige en natuurlijk afgeleide cannabinoïden.

Beschouw dit als een openbare dienstmededeling voor consumenten van CBD. Elke consument heeft immers het recht te weten wat hij in zijn lichaam stopt. Als leiders in de industrie is het onze plicht om CBD te demystifiëren voor de consument.