WHAT MAKES PURE FORMULA + SPECIAL?

Full spectrum of rare cannabinoids

Our PURE FORMULA + line currently consists of 3 products. At the basis of these products is a CBD oil, with a broad spectrum of other cannabinoids. We have chosen to further enrich this oil with CBG. Unlike CBD, CBG (Cannabigerol) is still quite unknown to many. This while CBG, like CBD, is a promising cannabinoid. It has been discovered that when you use CBG and CBD together, they can give an interaction, which the 2 cannabinoids cannot achieve separately.

WAT MAAKT PURE FORMULA + SPECIAAL?

Volledig spectrum aan cannabinoïden

Onze PURE FORMULA + lijn bestaat op dit moment uit 3 producten. Aan de basis van deze producten ligt een CBD olie, met een breed spectrum aan andere cannabinoïden. We hebben er voor gekozen om deze olie verder te verrijken met CBG. In tegenstelling tot CBD, is CBG (Cannabigerol) nog aardig onbekend voor velen. Dit terwijl CBG, net als CBD, een veelbelovende cannabinoïde is. Er is ontdekt dat, wanneer je CBG en CBD samen gebruikt, ze een interactie kunnen geven, die de 2 cannabinoïden afzonderlijk niet kunnen behalen.

TERPENES PROFILE

Because no human is the same

As described in the previous paragraph, we have opted for a potent CBD + CBG oil that forms the basis of our PURE FORMULA + products. Because we realise that every human body has different requirements, we have added a unique terpenes profile for each product. For centuries, terpenes have been used in a traditional way for health purposes.

Terpetenen PROFIEL

Omdat geen mens hetzelfde is

Zoals in vorige alinea beschreven hebben we gekozen voor een potente CBD + CBG olie die aan de basis ligt voor onze PURE FORMULA + producten. Omdat wij ons beseffen dat ieder lichaam andere eisen heeft hebben we voor ieder product een uniek terpetenen profiel toegevoegd. Terpetenen worden al sinds eeuwen op traditionele wijze toegepast voor gezondheidsdoeleinden.

Mind Comfort

Body Harmony

Good Night